JURIDISKO RISINĀJUMU UN PĒTĪJUMU  PALĀTAS ŠĶĪRĒJTIESA
ŠĶĪRĒJTIESA DOKUMENTI | REGLAMENTS | TIESVEDĪBAS MAKSA | KALKULATORS


 ŠĶĪRĒJTIESA
 Par šķīrējtiesu institūtu | Ieteicamā šķīrējtiesas klauzula | Šķīrējtiesu priekšrocības | Šķīrējtiesneši

Šķīrējtiesu reģistra reģistrācijas numurs: 000375897
Reģistrācijas datums šķīrējtiesu reģistrā: 01.08.2005.
Blaumaņa iela 36-4, Rīga, LV-1011
Tālrunis: +371 65907577
e–pasts: kanceleja@palata.lv

Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiks:
Blaumaņa iela 36-4, Rīga, LV-1011
pirmdienās no plkst. 10:00 līdz 12:00
(ierašanos uz pieņemšanu obligāti,
5 darba dienas pirms pieņemšanas,
pieteikt pa tālruni vai e-pastu)

Informācija par pastāvīgās šķīrējtiesas dibinātāju:
Biedrība „Juridisko risinājumu palāta”
Reģistrācijas numurs: 40008235939
Blaumaņa iela 36-4, Rīga, LV-1011